wijkboeket

Een nieuwe uitdaging: werken in de vorm van een community art project. Beeldende kunst maken samen met en door buurtbewoners. Voor mij een nieuwe vorm van werken. Ik heb al wel een idee nl. een rijdend wijkboeket. Een vrolijk, kleurig object dat voor iemands deur kan staan of op het plein als er ergens feest wordt gevierd. Het werd een boeiend werkproces met enkele bewoners uit mijn eigen buurt.

De centrale vraag: wat betekenen bloemen voor jou en hoe zou je dat kunnen vormgeven spreekt aan. Het gekozen materiaal o.a. acrylaat geeft ook kinderen de mogelijkheid om mee vorm te geven aan het geheel.